Бизнес

Малки бизнеси, засегнати от Covid, могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ

Александър Главчев

Малки и микропредприятия, регистрирали минимум 20% спад на оборота през април 2020 г. спрямо април 2019 г., могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ онлайн на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Заделените за целта средства са 173 млн. лв., с които ще се отпускат грантове от 3000 до 10 000 лв. Те са осигурени след преструктуриране на схеми от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".

"Приемът на заявления продължава. Ще държим схемата отворена, докато има средства", обяви вицепремиерът Томислав Дончев при старта на процедурата в края на миналата седмица. Въпреки огромния интерес, системата ИСУН е издържала на натоварването в първия ден, а пикът на подаване на заявления е бил между 12:00 и 14:00 часа, когато бяха подадени близо 6000 проекта.

Безвъзмездната помощ е одобрена от Европейската комисия съгласно Временната рамка за държавната помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 г. и изменена на 3 април 2020 г. и 8 май 2020 г. Мерките са съфинансирани в голяма степен от Европейския фонд за регионално развитие (75 милиона евро) за ликвидност на микропредприятията и малките предприятия, включително и на самостоятелно заетите лица, за подпомагане на тяхната дейност по време на пандемията и след това. Схемата изключва бизнес, свързан със селското стопанство, рибарството, аквакултурите и горското стопанство.

Системата се поддържа от екип от oбединение "ДА-СИ" ДЗЗД, в което си партнират ДАВИД Холдинг и Сиела Норма, и със съдействието на експерти от отдел "Информационни системи" в дирекция "Централно координационно звено" в администрацията на Министерския съвет. Екипът разработва нови функционалности и поддържа в работно състояние Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България.

Последното допълнение към системата е именно възможността малки и микропредприятия, засегнати от пандемията COVID-10 да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Това е реализирано в кратки срокове и при очакван голям интерес към програмата. От поддържащия екип подчертават че, тя е издържала на свръхнатоварването в първия ден на кампанията, когато активността на кандидатите за получаване на безвъзмездната помощ е била изключително висока, като са подадени над 15 000 проектни предложения.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X