Кариера

Предстои традиционната Национална конференция по е-Образование на ICT Media

Александър Главчев

На 24-ти октомври в София Хотел Балкан ще се състои 15-тата Национална конференция по е-Образование, организирана от ICT Media. Събитието е насочено към представители на предучилищно, училищно и висше образование, директори, зам. директори, ректори, зам. ректори, декани, зам. декани и други експерти, представители на държавни институции опериращи в сферата на образованието.

Гост по време на откриването на конференцията ще е Мария Габриел, европейски комисар по цифрова икономика и цифрово общество.

Дигиталната трансформация все по-осезаемо генерира решения, които да оптимизират процеса на обучение и да повишат неговата ефективност. Съвременното поколение обаче започва да изисква навлизането на нови интерактивни дигитализирани процеси, които да подобрят поднасянето и възприемането на учебния материал. В Националната програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование" за 2019-а са заложени осигуряването на съвременни средства за достъп до учебни ресурси, както и развитие на опорната мрежова инфраструктура с поетапен обхват във всяко учебно заведение.

Предстои традиционната Национална конференция по е-Образование на ICT Media

В рамките на конференцията ще бъдат представени дигитални ресурси за STEM образование от Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в Института по математика и информатика на Българска академия на науките (БАН).

Демонстрацията ще включва ресурси за всички възрастови групи с акценти: осигуряване на условия за изследвания и самостоятелно преоткриване на закономерности, решаване на приложни задачи с дигитални модели, съвместно изучаване на математика и изобразително изкуство, материали за проверка и самопроверка.

Ресурсите във Виртуалния училищен кабинет са със свободен достъп и най-често са базирани на безплатната система ГеоГебра, която се използва от повече от 100 милиона потребители по целия свят.

Разработките ще бъдат показани от проф. Тони Чeхларова и акад. Петър Кендеров от БАН. Проф. Тони Чехларова е ръководител на секция "Образование по математика и информатика" в Института по математика и информатика на Академията. Участвала е в редица европейски и български проекти, посветени на използването на изследователския подход в образованието, базиран на информационните и комуникационни технологии.

Акад. Петър Кендеров е асоцииран член на Института по математика и информатика на БАН. Един от инициаторите и организаторите е на първата Мeждународна олимпиада по информатика за ученици (България, 1989 г.). Радетел за използването на дигитални ресурси във всички степени на образованието, включително и при откриването и развитието на млади таланти в областта на науката и нейните приложения.

Очаквайте актуална информация за цялостната програма на: events.ictmedia.bg/event/142.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X