Кариера

MMS Star Camp е обучил една четвърт от служителите на MM Solutions

Владимир Владков

Една четвърт от висококвалифицираните служители на софтуерната компания MM Solutions са наети след обучение в специализирания "лагер", създаден от нея преди едва 3 години. В момента служителите са над 210, а преминалите обучение в т.нар. MMS Star Camp и назначени впоследствие на работа са повече от 50. Наскоро компанията откри свой модерен офис, в който има над 350 работни места.

Новият офис на MM Solutions в София

Новият офис на MM Solutions в София


Как стартира MMS Star Camp?

"През 2017 г. в отворена дискусия с ръководството на компанията бе обсъждана темата за липсата на кадри и как да намерим нови специалисти. В този разговор се зароди идеята за създаване на обучение, ориентирано към наши бъдещи служители. Планирахме това обучение като бутиково, за да обхваща ограничен брой хора и да отговаря точно на нашите специфични нужди", обяснява София Медникарова, HR мениджър в MM Solutions.

Само за месец компанията успява да организира обучението, да създаде и оборудва помещение, да намери правилния партньор, да проведе кампанията по подбор и от кандидатствалите да подбере 16 участника. "Буквално за "отрицателно време" създадохме бутиков курс, който кръстихме "Обучение по C". Чрез партньорство с консултанския колектив на Proex/MNKnowledge намерихме и много добри лектори - бивши или настоящи преподаватели от ФМИ към СУ "Св. Кл. Охридски". Това са хора не само с богат теоретичен и преподавателски опит, но и с практическа експертиза в областта на програмирането", коментира Медникарова.

Досега за 3 години са организирани общо 7 обучения. Тенденцията, забелязана още в началото и потвърдено и при останалите "обучителни лагери", показва, че през първите дни се отказват няколко човека, но останалите с желание завършват курса. През първата година над две трети от завършилите (20 човека от общо 30 курсисти) постъпват на работа в ММ Solutions , като от тогава до днес броят на напусналите фирмата е изключително малък. "Така още с първата вълна желаещи успяхме да подготвим младши програмисти, които се вляха в редиците ни. През 2018 година надградихме този курс "Обучениe по C", преобразувахме залата, измислихме и наложихме името MMS Star Camp. Спряхме се на името лагер за "звезди" (Star Camp), защото бяхме много доволни от новите "попълнения", обяснява Медникарова. Обучение е специфично за езика C и на практика е "тренировъчен лагер за начинаещи програмисти".

София Медникарова, HR мениджър в MM Solutions

София Медникарова, HR мениджър в MM Solutions


Създаден е и слоганът "Ние ви обучаваме, вие блестите" (We teach, You shine), който съответства на името на Camp-а. Основната цел на обучението е придобиване на познания по програмиране на езика C. В последствие програмата е надградена с включване на теми по хардуер, специализирани софтуери за докладване на бъгове, създаване на "билети" за софтуерни проблеми, които бъдещите служители да използват още от самото начало.

Как се провежда обучението?

Обучението е общо 5 седмици, като през последните две от тях се организират срещи с мениджърите на MM Solutions, които разказват за екипите, естеството на работата, разпределението на задачите, проектите "Обучението започва с ясна заявка да назначим успешните курсисти, но не се натрапваме като работодател, акцентът е върху това да се научат да програмират на С. Едва в края на обучението сме по-активни, коментира Медникарова. - Подобрихме комуникацията, като създадохме специална Facebook страница (MMS Star Camp). Също така за всеки лагер организираме затворени Facebook групи за общуване."

Преподавателският състав включва основен лектор и помощник. Програмата на обучението е направена според изискванията на компанията. Занятията са по 6 часа дневно, като се стартира с упражнения. Задачите, които са дадени за домашна работа, се изпълняват на място с консултации от асистента. Основните занятия са в рамките на четири часа, а когато има възможност, се правят и хардуерни демонстрации. Накрая обучението завършва с хардуерна работилница. Там курсистите виждат "наяве" как да стартират написаната от тях програма, как тя се реализира в хардуера.

"Промотираме лагера в различни социални мрежи, като освен собствена страница за програмата във Facebook планираме и отделен сайт за нея. Идеята ни е да развиваме MM Star Camp като отделен бранд, като нещо, което има самостоятелен живот, с определен ред на комуникация, представяне на екипите, проследяване на участниците. Темите и материалите са ясно зададени, имаме изисквания към кандидатите още в началото. Избираме хора, които имат не само интерес към програмирането, но и основни теоретични познания в тази област. Т.е. групата не включва хора, които нямат и понятие от програмиране, а по-скоро са начинаещи програмисти, които трябва да задълбочат познанията си по езика C", казва София Медникарова.

Изборът на курсисти

Селекцията на курсистите се осъществява от HR екипа на компанията. Процесът по подбор включва серия интервюта, технически тестове по програмиране, тест за интелигентност, тест за мотивация. "Така избираме кандидати за обучение и с т.нар. "меки умения", за да разберем дали ще могат да се приспособят към корпоративната култура. Когато сме имали колебания и повече кандидати, сме правили и специални assesment центрове", обяснява подбора Медникарова.

Всяка година компанията организира 3 лагера, но планира те да станат 4. "Съобразили сме датите със сесиите, с началото и с края на учебната година в университетите, като участваме и в техните кариерни събития. Обикновено два от лагерите са предхождани от кариерните събития - преди летния MMS Star Camp участваме в кариерните дни на ФМИ, а преди есенния лагер – в тези на Техническия университет", коментира HR мениджърът.

Основната група кандидати за обучението са студенти от 3 или 4 курс, но ако покажат добри резултати, в него се включват и студенти от 1 и 2 курс. Студентите от началните курсове обаче по-трудно се интегрират в екипите и често по-бързо се отказват от работата. "Те са мотивирани, но нямат физическата възможност да продължат да работят при нас дори на минимален брой часове – 4 или 6 часа. Участието е напълно доброволно и безплатно за избраните курсисти", допълва Медникарова.

Социалният принос

Обучението в MMS Star Camp има и социален принос, тъй като развива уменията на хората и надгражда знанията им. "Този социален аспект е в две посоки. Независимо дали започват да работят за компанията, те си тръгват с "интелектуален багаж", със знания, които получават безплатно. Втората посока е, че разширяваме екипите си с приобщаване на нови специалисти. И в двата случая фирмата дава от себе, в полза на обществото. Има хора, които си тръгват и работят на други места. Те са обучени безплатно от нас, като в този случай фирмата губи, а печелят хората. MM Solutions поема всички разноски по обученията, оборудването, заплащането на лекторите", казва София Медникарова.

MMS Star Camp не се опитва да се конкурира със софтуерните академии или големите фирми, създаващи свои лаборатории в университетите, тъй като според специалистите от MM Solutions така се размива интересът към дадената компания и това, което тя прави. Идеята е да се обучава малка група хора, с индивидуално отношение на преподавателите. През 2017 г. лагерът започва с 16 курсисти, в момента капацитетът на залата е 14.

"Хората са много доволни, всяка седмица провеждаме анкета за удовлетвореността на курсистите и резултатите са много добри. За кратко време успяхме да изградим смислена и устойчива инициатива, която се доказа, че работи. Намерихме добра възможност да подбираме, да обучаваме и да развиваме нужните ни специалисти. Лагерът MMS Star Capm не е тип стаж, по време на който да се чудим в какви проекти да включим кандидатите. Голяма част от информацията по нашите проекти е конфиденциална, обяснява Медникарова. - Обучението може да се приеме като тип подготовка за бъдещата работа, защото се учи точно това, което ще се използва впоследствие. Понякога имаме по 70-80, дори 100 кандидати за един лагер, които каним на интервюта. Общо над 50 обучени в MMS Star Camp вече работят в компанията, която в момента има над 210 служители", каза тя.

Залата за обучение в MMS Star Camp приема 14 курсисти - за С Camp, а вече и за IQ Camp

Залата за обучение в MMS Star Camp приема 14 курсисти - за С Camp, а вече и за IQ Camp


Към днешна дата MM Solutions разширява "тренировъчния си лагер" с ново специализирано обучение по Image Quality Tuning (IQ Camp). Обучението е насочено към подготовката на специалисти, работещи по настройване камерите на мобилни устройства. IQ Camp е уникално по рода си обучение без аналог в България. Обучението се провежда в рамките на 3 седмици, по програма разработена от специалист с дългогодишен международен опит, който е и лектор на курса. Инициативата включва много практическа работа с активно участие на групата. Успешно преминалите участници ще получат възможност да се присъединят към MM Solutions.

Така под шапката на MMS Star Camp са двете обучения - С Camp и IQ Camp. От MM Solutions имат амбицията да продължават със своята инициатива, като целта им е да подобряват обученията, така че да запазят високия стандарт. Ако MMS Star Camp е вашата възможност за развитие, не се бавете, а се свържете с MM Solutions, тъй като в момента тече кампанията за подбор на участници за MMS Star Camp 8.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X