Облаци

ДАЕУ с обучения на администрациите по проекта за Държавния хибриден частен облак

Александър Главчев

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) обяви, че започва обучения по проекта "Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление", по който е бенефициент. Първоначално, в обученията ще се включат администраторите и операторите от ДАЕУ, които ще администрират държавния облак и ще продължат с представители на административните структури от централната и местна администрации, които ще предоставят електронни услуги чрез ДХЧО. Участниците ще се запознаят с платформата за управление, автоматизация и предоставяне на облачни електронни услуги чрез държавния хибриден частен облак.

Целта на обученията е повишаване на капацитета на администрациите и техните експерти, които от своя страна да оптимизират и ускорят процесите на дигитализацията на национално значими електронни информационни масиви и бази от данни, както и да гарантират сигурността на данните. Изграденият ДХЧО ще позволи на по-малките и ще улесни по-големите администрации при осигуряване на необходимата информационна и комуникационна инфраструктура за реализиране на електронните услуги, които те предоставят на гражданите и бизнеса, подчертават от ДАЕУ.

До края на май 2021 г. се очаква да приключат и тестовите изпитания. Пускането в експлоатация и мигриране на информационните системи на държавния хибриден частен облак е планирано да започне в началото на юли тази година.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X