Комуникации

Интернет на нещата ще трансформира търговията на дребно

Computer World

Много едри компании вече използват технологии от групата на Интернет на нещата (IoT) или планират да започнат в близко време. Това показват резултатите от проучване на Forrester Research, озаглавено „2015 Global Business Technographics Networks and Telecommunications Survey“. Предприятията се надяват да събират данни, които да им помогнат да увеличат своята ефективност, да подобрят обслужването на клиенти и да открият нови начини за правене на бизнес.

Технологиите от сферата на Интернет на нещата вече променят търговията на дребно в някои развити страни. Анализатори определят случващото се като революция по отношение на възможностите за обслужване на клиентите, функционирането на веригите за доставки и каналите за продажби. „Умни“ рафтове могат самостоятелно да отчитат намаляването на изложения на тях продуктов асортимент, RFID датчици следят придвижването на стоките по веригите за доставка, системи изпращат цифрови ваучeри на хора, влизащи в даден търговски обект, сензори следят състоянието на нетрайни стоки и т.н. Всичко това дава на търговците на дребно конкурентни предимства.

Интернет на нещата предизвиква промяна в поведението на потребителя

Съвременните потребители са свикнали да могат да придобиват по еднакво лесен начин търсената от тях стока от обикновен търговски обект, от интернет магазин, използвайки мобилно приложение или дори с телефонно обаждане. „Технологиите от Интернет на нещата предлагат на практика неограничени възможности за трансформация на поведението на купувачите – споделя Наваки Давиар, ръководител направление IoT and Innovation Go to Market в SAP. – Работим с много организации от сферата на търговията на дребно и се опитваме да преосмислим представата си за това какво е свързан магазин. Тук се използват най-различни нововъведения, започвайки от електронни табели по щандовете и динамично ценообразуване и възможност за проверяване на цената чрез смaртфон, до интерактивни цифрови реклами, можещи да разпознават кой стои пред тях и да нагаждат своето съдържание. Очаква се, че в близките няколко години съответните технологии ще се развиват много бързо и напълни ще променят поведението на потребителите.“

Една такава перспективна технология са Wi-Fi мрежите с голям обсег на действие и ниско потребление на енергия. „Що се отнася до взаимодействието с клиенти, то Wi-Fi и други решения, използвани на закрито, позволяват на търговците рационално да интегрират Интернет на нещата в своите магазини – посочва Дан Мичъл, консултант в SAS по взаимодействието с представители от търговския сектор. – Разширява се броят на начините, призвани да повлияят на поведението на потребителите при условие съхраняване на определена конфиденциалност. Ще можем по-добре да разбираме истинската ценност на данните, събирани от сензорите, и да подхождаме към излагането на стоки и маркетинговите мероприятия, отчитайки събираната информация.“

Следва: Оптимизация на веригите на доставки


Оптимизация на веригите за доставки

„Наред с появилите се революционни клиентски приложения Интернет на нещата трябва да изиграе важна роля и при управлението на вериги на доставки и транспорта на стоки – счита Джин Войцеховски, бивш ИТ директор на американския гигант Walmart.com, а в момента – директор на ИТ отдела на компанията Newgistics, доставяща решения за електронна търговия. – При продажбите на дребно са важни детайлите. Трябва добре да се разбират най-малките нюанси и предложенията да се коригират по най-подходящия начин. Снабдяването с актуална информация играе много важна роля, а Интернет на нещата помага за оперативно получаване на необходимите данни.“

Технологиите от сферата на Интернет на нещата дават възможност не само за по-добро владеене на ситуацията (чрез контрол на сроковете за доставка с точност до десет минути), но и за избягване на загуби, чрез отчитане на фактори от околната среда (например климатичния сезон и температурата) при изграждането на вериги за доставки. Повреждането на стоките (или развалянето, ако става дума за хранителни продукти) се фиксират с посочване на точно време и местоположение, за да се откриват виновни служители или недостатъци в процесите.

„Автоматизацията и оптимизацията на вериги за доставки е една от ключовите области за използване на Интернет на нещата в областта на търговията на дребно – добавя още Навиар. – Разбира се, всички знаят, че шоколадът е подходящ за Свети Валантин, а бирата – за гледане на финала на футболно първенство, но е необходимо да се управляват и други непредвидени скокове в търсенето. За да може стоката да се озове на полицата в магазина в точния момент е необходима система за управление на веригата за доставки, използваща Интернет на нещата, съответните датчици в магазина, а също така и складова система, позволяваща автоматично правене на поръчки при намаляване на запасите.“

RFID етикетите и датчиците придобиват важно значение за оперативното проследяване на стоките. Използвайки RFID (т.нар. радиочестотна идентификация) организациите могат да повишат счетоводната точност, да намалят вероятността от възникване на дефицит и съществено да сведат до минимум загубите. Всичко това води до повишаване на общата рентабилност. Знаейки какви са запасите в реално време може оперативно да се взимат решение за по-пълно удовлетворяване на потребностите на купувачите.

Задачи и перспективи

„За бизнеса като цяло основната трудност в епохата на Интернет на нещата в свързана със стремителния ръст на мащабите и разнообразието на технологии, които могат да се използват в свързаните системи – отбелязва Мичъл. - Запазването на инвестициите в условията на постоянни промени е много сложно.“

Компаниите занимаващи се с търговия на дребно трябва да мислят за това как да управляват потоците от данни, как да анализират и обработват информацията, идваща от всички свързани устройства. Дори само събирането на такива обеми от данни не е проста задача. Допълнително данните трябва да бъдат филтрирани и обработвани за извличане на полезни знания.

За бърза и точна оценка на поведението на купувачите е необходима високопроизводителна аналитична система, позволяваща отделяне на полезната информация от „шума“. Тя трябва да бъде интегрирана със система за взимане на решения, така че персонализацията на предложенията в магазина да съответства на придвижването на запасите в склада.

Истинските преобразувания започват извън физическите очертания на търговския обект и където започва разработката и внедряването на стратегия за Интернет на нещата в съответствие с конкретната клиентска мрежа, доставчиците, активите и разширяващата се екосистема.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X