Комуникации

ДАЕУ разработи е-услуга за работно време на общински обекти

Александър Главчев

Нова електронна административна услуга за общините в България разработи Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ). Тя е озаглавена "Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта".

Услугата е към Единения модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на ДАЕУ и е вписана в Административния регистър под №3087. Тя е разработена на основание на Закона за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а при откриване на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии, зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение. Заявлението се подава от физически, юридически лица и еднолични търговци пред общинската или районната администрация за работно време, както и за промяна на работното им време.

За да заявите услугата е необходимо да притежавате профил в Системата за сигурно електронно връчване. За удостоверяване на самоличността е необходим Квалифициран електронен подпис.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X