Центрове За Данни

60% от компаниите разчитат на взаимосвързаност в центровете за данни

Computer World

Това показват резултатите от проучване на Equinix, проведено сред аудиторията на CIO

Според участниците в скорошно проучване, насочено към тенденциите и практиките на ИТ сектора в България, 60% от компаниите използват взаимосвързаност в центровете за данни, за да обменят информация със своите партньори, клиенти и служители при ежедневната си работа. Взаимосвързаността в центровете за данни се изразява в директния частен обмен на данни между компаниите, без те да използват публичен интернет.

Проучването на Equinix, глобалната компания за взаимосвързаност и центрове за данни, e проведено от сп. CIO. То показва също, че една четвърт от организациите (25%) продължават да се доверяват на публичния интернет за изпращане на данни, а 15% все още не са запознати със самата технология за директно частно споделяне на информация. По този начин те могат да бъдат изложени на рискове, свързани с киберсигурността.

Взаимосвързаността приближава ИТ услугите до потребителите във време, когато разстоянието е определящо за бизнес ефективността на дигиталния бизнес. Освен това тя може да даде възможност на бизнеса бързо и динамично да се приспособи към условията на променяща се ИТ инфраструктура.

За почти половината от участниците в проучването на Equinix (50%) взаимосвързаността в центровете за данни има решаващо значение за функционирането на бизнеса. Също така според 80 на сто от анкетираните тя е определяща и за реализирането на дигиталната трансформация.

Разбирането на взаимосвързаността е допълнително изследвано в третото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност на Equinix (Global Interconnection Index - GXI). Пазарното проучване предлага поглед върху тенденциите, които задвижват растежа на световната дигитална икономика. Ключово заключение е, че днешният бизнес трябва да използва взаимосвързаност, за да ускори дигиталната си трансформация. С повече от 200 центъра за данни тип International Business Exchange™ (IBX®), разположени в 55 метрополиса по целия свят, Equinix обслужва хиляди доставчици на мрежови и облачни услуги, позволяващи на организациите да се възползват от това. Чрез глобалната платформа за взаимосвързаност на Equinix с 99.9999% наличност на 5 континента, клиентите на компанията могат да достигат до нови пазари чрез модерни дигитални канали.

Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix в България

Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix в България


Здравко Николов, изпълнителен директор на Equinix в България, коментира: "Equinix има два International Business Exchange™ (IBX®) центъра за данни в България. Като водещи в индустрията те подпомагат местните и регионалните компании в процеса на дигитална трансформация на бизнеса, осигурявайки им взаимосвързаност с партньорите, лесно преминаване към облачни технологии и достъп до нови пазари по целия свят. Радваме се, че можем да предложим модерни центрове за данни, които използват 100% зелена енергия и имат достъп до 55 пазара благодарение на Platform Equinix."

Equinix е в пресечната точка на всички съвременни технологии като системи за сигурен обмен на данни, хибридни облачни решения, технологии, които се използват в умните градове, устройства за проследяване в реално време, стрийминг услуги, дигитални лечебни заведения и усъвършенствани сензорни технологии. Взаимосвързаността подпомага всички тези области - подобрява производителността и позволява бързите взаимодействия между хора, системи, приложения, данни и облачни услуги в дигиталната среда (digital edge).

Според Equinix има 5 тенденции, които стимулират цифровата трансформация: дигитален бизнес, урбанизация, киберсигурност, регулаторна съвместимост и бизнес екосистеми.
  • Дигиталният бизнес е важен фактор за развитието на обмена на данни в реално време.
  • Урбанизацията променя глобалната демография, създавайки необходимост цифровите услуги да бъдат физически близо до потребителите, за да ги обслужат навреме.
  • Тъй като пробивите в защитата на данните продължават да нарастват и финансовите загуби се увеличават, справянето с киберзаплахите е по-сложно.
  • Осигуряването на регулаторна съвместимост изисква от организациите да поддържат съхранението на данни локално, използвайки ги глобално.
Мащабирането на бизнес екосистемите изисква ИТ инфраструктура, която директно и сигурно свързва участниците с допълнителни дигитални потоци от информация.

Резултати от третото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност (GXI Vol.3)

Резултати от третото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност (GXI Vol.3)


Equinix предвижда, че до 2022 г. темпото на растеж на скоростта на взаимната свързаност - способността за директен частен обмен на данни - ще надхвърли 13 300 терабита в секунда (Tbps) с общ годишен темп на нарастване от 51% в световен план. Компаниите в традиционните сектори като производство, енергетика, банкиране и застраховане, търговия на дребно, здравеопазване и публичен сектор се очаква да преминат през 7-кратен растеж, за да се превърнат в най-големите потребители на взаимна свързаност. Тези изводи от третото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност (GXI Vol.3) показват, че можем да сме свидетели на истинска дигитална трансформация в изброените сфери. Това би довело и до предлагането на нови услуги. Затова взаимната свързаност е в основата на цифровата ера.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X