Интернет

ДАЕУ стартира мобилен достъп до е-услуги чрез облачен и мобилен КЕП

Владимир Владков

Всички граждани, които разполагат със смартфон, ще могат да използват разнообразни електронни услуги от администрацията през Единния портал Egov.bg, като идентификацията им ще е възможна с персонален облачен и мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП). Работата с такъв КЕП демонстрира пред журналисти в София председателят на Държавна агенция е-управление (ДАЕУ) Атанас Темелков.

Електронната идентификация, която често се посочва като основна пречка пред по-масовото използване на наличните електронни административни услуги, става по-лесна и достъпна през мобилно устройство (смартфон или таблет), като за целта ДАЕУ си партнира с две български компании, предлагащи сертифициран облачен КЕП – БОРИКА и "Евротръст Технолъджис", като този електронен подпис е на "достъпна цена".

Над 5,5 милиона са мобилните интернет потребители в България и дори част от тях да имат по два или повече мобилни телефона, поне 4 милиона са реалните потребители на новата услуга, коментира Темелков. "Приоритет на електронното управление са услугите за гражданите и бизнеса. До 2023 г. те трябва да имат централизиран достъп по електронен път до над 850 електронни услуги, допълни Темелков. - Достъпването на е-услуги и подписването на документи с облачен КЕП ще улесни всеки гражданин в работата с администрацията. Създават се условия за сигурна идентификация и единен начин за достъп до услугите, предоставяни от различните институции. Това решение значително ще оптимизира разходите на държавата и бизнеса за създаване, поддържане и използване на средства за електронна идентификация. Предоставя се и нов сигурен начин за потвърждаване на самоличността на потребителите, поне до въвеждането на новите лични документи с вградена възможност за електронна идентификация", каза още председателят на ДАЕУ.

От агенцията са предвидили 4-месечен срок за тестване на услугата, като гражданите и фирмите могат да дават своите препоръки за подобряването й и за отстраняване на открити бъгове. Самата идентификация на потребителите е безплатна, но КЕП е платен, като освен за идентифициране, той се използва за редица други услуги като подписване на документи, договори, удостоверяване на плащания и други. Всъщност годишната такса за един КЕП за физическо лице е от порядъка на 11 лв. до 20 лв. Стандартният електронен подпис, нуждаещ се от физически четец и често има различни проблеми с браузери, операционни системи и други, като тези проблеми се избягват при облачния КЕП, използван през мобилно устройство.

Атанас Темелков подчерта, че през създадената още през миналата година Система за електронно връчване гражданите и фирмите могат да взаимодействат изцяло цифрово с администрациите. Досега в тази система са се регистрирали над 18 850 потребители, като от тях над 90 са фирми, а броят на администрациите е над 700.
Основните регистри и системи на централната администрация са свързани през средата за междурегистров обмен на данни, позната като RegiX. В тази среда се извършват 165 типа справки от 62 регистъра на централните администрации, каза още Темелков. Средно на месец през RegiX се предоставят над 2 милиона транзакции за достъп до удостоверителна и справочна информация. Половината от тези транзакции са служебен обмен на данни, т.е. информация, която администрациите не искат от гражданите, след като вече тя е налична в друг административен орган.

"По този начин системата реално спестява време и усилия за получаване, за проверка, за обработка на данните. Възможната годишна икономия на средства от фонд "Работна заплата" възлиза на близо 5 милиона лева", изтъкна Темелков. Той добави, че през тази система гражданите могат да контролират как институциите използват техните данни – с какви точно данни за тях разполагат, на какво основание ги събират и с каква цел ги използват. "Това означава, че тази услуга е силен инструмент за граждански контрол върху институциите", смята председателят на ДАЕУ.

Служебният обмен на информация намалява и хартиения обмен между администрациите, като близо 1000 от тях обменят документи изцяло електронно. "Средномесечният документооборот на една централна администрация с други институции е почти 2300 писма. Всички те вече се обменят по електронен път. Това означава спестени близо 100 тона хартия годишно и около 220 хиляди лева средногодишно спестените разходи само за хартия на администрациите. С преустановяването на хартиения обмен времето за регистрацията на един документ и връщането на отговор се скъсява близо 6 пъти – от няколко дена до часове", обясни още Темелков.

Цялата демонстрация вижте във Facebook страницата на Computerworld:

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X