Интернет

Общо 1027 държавни администрации обменят електронно документи

Владимир Владков

Най-често заявяваната административна услуга е за регистрация на търсещи работа лица

Общо 1027 са административните органи, които са са реални участници в електронния обмен на документи през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ), съобщиха от агенцията. Останалите администрации (сравнително малко на брой), които нямат технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в СЕОС, е създадена алтернативна (макар и временна) възможност за осъществяване на електронен обмен на документи чрез интеграция на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) със СЕОС. Към момента тази възможност се използва от 16 администрации.

От ДАЕУ напомнят, че е създаден и се прилага "Единен модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги". По него са разработени 355 електронни административни услуги, 3 общовалидни е-услуги и 448 електронни форми за заявяване и придружителни документи. Те са публикувани на Единния портал за достъп до електронни административни услуги и се предоставят от общински, областни и централни администрации. О тях:
  • 143 е-услуги и 157 е-форми се предоставят към момента от 101 общински администрации;
  • 21 е-услуги на 21 електронни форми се предоставят към момента от 27 областни администрации;
  • 190 е-услуги и 260 е-форми са предоставяни от 12 централни администрации
  • 3 е-услуги и 3 е-форми за услуги се предоставят от всички администрации.

Най-често заявяваната (над 14 660 пъти) административна услуга е за регистрация на търсещи работа лица. Следващата по популярност е-услуга е за издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица (1 657) и за освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републикански пътища (802 пъти).

Към края на юли 2020 г. електронните услуги са използвани общо 25 440 пъти, като над 23 400 са заявените е-услуги от началото на 2020 г.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X