Интернет

Подаваме данъчна декларация за недвижими имоти вече и по електронен път

Иван Гайдаров

Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ) вече предоставя възможност за подаване по електронен път на Данъчна декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недвижимите имоти. Услугата е достъпна за потребителите на Единния портал за достъп до електронни административни услуги ТУК.

Общо 117 общински администрации предоставят услугата чрез Единия модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги разработен от Държавна агенция "Електронно управление". Към останалите общински администрации декларацията се заявява чрез Системата за сигурно електронно връчване в съответствие с чл. 26, ал. 5 от Закона за електронно управление.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X