Ит Лидери

Нова ИС на ДАЕУ ще контролира разходите за софтуерни системи на администрацията

Владимир Владков

Проектът включва публичен регистър на проектите за е-управление, ИС за предварителен, текущ и последващ контрол на планираните ИКТ разходите на публичните органи

Нова информационна система, реализирана за Държавна агенция "Електронно управление", ще осигурява контрол по целесъобразност на разходите на всички административни органи, които те правят за ИКТ и за е-управление. Контролът, осъществяван от специализираните дирекции в ДАЕУ, включва контрол още на ниво бюджетиране, планиране и изпълнение на проекти, както и провеждане на обществени поръчки за информационни системи. До края на септември административните органи, включително министерства, агенции, областни и общински власти, ще се запознават с функционалностите на новата система, а от октомври се очаква всички ИКТ проекти да преминават задължително през нея, обясни Стоян Цонев, ръководител на проекта и началник на отдел "Бюджетен и проектен контрол" в ДАЕУ.

Проектът e реализиран с финансовата подкрепа на ОП "Добро управление 2014-2020 г.", съфинансирана от ЕС, като общата стойност е 722 557 лева, от които около 614 173 лева са европейско финансиране, а останалите 108 384 лева са национално съфинансиране.

Чрез проекта са осигурени технологични средства за контрол върху стратегическото планиране, реализирането на проекти и дейности, и разходването на бюджетните средства в областта на електронното управление и ИКТ, като целта е по-ефикасно изразходване на публичните ресурси и постигане на по-голяма прозрачност на бюджетния процес, като се ограничат инвестициите в ненужни или дублиращи се ресурси, обясни Цонев.
Тези цели ще бъдат постигнати чрез изградената Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управление и ИКТ, създаденият и задействан Регистър на проектите в областта на е-управление.

Информационна система на адрес https://budgetcontrol.egov.bg дава възможност на ДАЕУ да контролира по нов начин и целесъобразност разходите за ИКТ и е-управление на административните органи, като същевременно улеснява и автоматизира в максимална степен начина, по който административните органи изпълняват задълженията си.

Светла Иванова-Иванчева, координатор на проекта, и Стоян Цонев, ръководител на проекта и началник на отдел "Бюджетен и проектен контрол" в ДАЕУ.

Светла Иванова-Иванчева, координатор на проекта, и Стоян Цонев, ръководител на проекта и началник на отдел "Бюджетен и проектен контрол" в ДАЕУ.


Публичният модул на системата и на регистъра (https://projectregister.egov.bg) осигурява достъп до всички утвърдени разходи на административните органи за ИКТ и е-управление, техните проекти, обществени поръчки за изграждане на информационни системи, включително техния статус на изпълнение и др.

Отделно е създаден и т.нар. Портал за разработчици (https://dev.egov.bg), в рамките на който се осигурява и достъп до публично хранилище със система за контрол на версиите на изходния код на всички проекти за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги. Така държавата ще има възможност да използва многократно вече готови софтуерни разработки, които вече са нейна собственост, като се избягва дублиране на публични разходи, подчерта Цонев.

Реализирана е и нова електронна административна услуга "Предоставяне на изходен код за софтуерна разработка с потвърдено съответствие за идентичност". Този портал е единната входна точка за всеки разработчик от фирмите изпълнители на проекти и осигурява не само технологично улеснение на процесите на разработка, но и място за общност от разработчици, участващи в създаването на системи и услуги за електронното управление. Той ще съдържа и всички приложими стандарти и изисквания към системите, добави Цонев.

Цялото представяне на проекта можете да видите във видеото на Facebook страницата на Computerworld България

ДАЕУ - представяне на ИС и регистри за бюджетен контрол на ИКТ и системите за е-управление

Публикувахте от Computerworld Bulgaria в Вторник, 28 юли 2020 г.

https://www.facebook.com/cwdbg/videos/229848768103763/
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X