Ит Лидери

България подобрява цифровото си качество на живот въпреки ниския БВП

Владимир Владков

България се отличава в новата класация DQL Index 2020, като е сред 13-те страни, в които цифровото качество на живот (DQL) e много по-добро, отколкото предполага нивото на БВП на глава от населението, посочва нов доклад на компанията Surfshark. Според нейния индекс за 2020 г., България е на 26 място в света, като това се дължи на по-високите нива на е-сигурност (заради въвеждането на GDPR) и на много по-достъпния интернет достъп, обясняват анализаторите.

"България е една от 10-те страни с най-достъпни интернет услуги. Освен това в Източна Европа само Полша предлага по-достъпен за гражданите и фирмите интернет достъп", допълват от Surfshark.

По отношение качеството на интернет връзката България е на 19 място, изпреварвайки страни като Франция, Германия и Великобритания. Е-сигурността също е подобрена значително, като страната ни е класирана на 22-о място и е по-добре подготвена срещу кибер атаки в сравнение с Канада, САЩ и Сингапур, твърдят от Surfshark. В сравнение със съседите си Гърция и Румъния, България е на по-предно място, като Гърция заема 37-а позиция, а Румъния е на 39-а.

Източник: Surfshark (https://surfshark.com/dql2020)

Източник: Surfshark (https://surfshark.com/dql2020)Скандинавските страни са лидери
Анализаторите измерват редица показатели като качество на интернет връзката (както фиксирана, така и мобилна), ценова достъпност на интернет достъпа, е-сигурност, онлайн правителствени услуги и е-инфраструктура.

Според доклада за 2020 г. 7 от 10 страни с най-висок индекс са в Европа, като Дания е глобален лидер сред всички анализирани 85 страни. В Америка Канада има най-високо цифрово качество на живот, в Азия лидер е Япония, а в Африка - Република Южна Африка. Други изводи от доклада DQL Index 2020 включват:
  • Пандемията от COVID-19 оказва значително влияние върху стабилността на интернет. 49 от 85 държави са отбелязали спад на мобилните скорости, а 44 - при скоростта на широколентовите фиксирани мрежи.
  • Големи неравенства при ценовата достъпност: хората в 75% от изследваните страни трябва да работят повече от средното за света, за да си позволят интернет услуга.
  • Електронната сигурност, електронната инфраструктура и електронното управление имат по-съществена корелация спрямо цифровото качество на живота от БВП на глава от населението.

"Цифровият напредък на всяка страна и онлайн изживяванията на хората имат осезаемо отношение върху нейния икономически потенциал и цялостното благополучие на населението. За да демонстрираме тази кохерентност, ние продължаваме годишния си изследователски проект "Цифрово качество на живота" (DQL), който изследва множество фактори, влияещи върху онлайн изживяването на хората, обяснява Дом Димас , ръководител на групата за DQL изследвания в Surfshark. - Индексът има за цел да направи преглед на цифровата готовност на всяка държава и да създаде обща основа за по-нататъшен дискусии."

Първите 20 държави в DQL индекса през 2020 г. са (в низходящ ред): Дания, Швеция, Канада, Франция, Норвегия, Холандия, Обединеното кралство, Израел, Япония, Полша, Финландия, Сингапур, Естония, Австрия, Швейцария, Германия, Нова Зеландия, Испания, Австралия и Италия.

Анализаторите са изследвали население от над 6,3 милиарда души по отношение на 12 индикатора, групирани в пет основни групи. Изследването се основава на информация, предоставена от Организацията на обединените нации, Световната банка, Freedom House, Международния съюз по далекосъобщения (ITU) и други публични източници на данни.

Проучването за 2020 г. показа, че никоя от изследваните страни не е прекрачила прага от 0,8 и никоя държава не успяла да влезе в челната тройка във всички групи, което означава, че подобрения може да се направят във всички области.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X