Ит Лидери

Дигитална трансформация на работните процеси

Computer World

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СТАВАМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ГОЛЕМИ ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ. ГЛОБАЛНИТЕ МЕГАТРЕНДОВЕ КАТО ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, BIG DATA, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ТЪРСЕНИТЕ И ПРЕДЛАГАНИТЕ УМЕНИЯ, КАРАТ БИЗНЕСА ДА ПРЕОСМИСЛИ СТРАТЕГИИТЕ СИ И ДА ТРАНСФОРМИРА НАЧИНА СИ НА РАБОТА.

Технологии, като например AI (изкуствен интелект), са все по-познати на масовия потребител и отдавна присъстват в нашата реалност - в облачното пространство, в личните ни устройства, на работното ни място и в дома ни. Предимствата на бизнеса са не по-малко, тъй като технологиите за автоматизация имат все по-голямо значение и в различните производства, както и при предоставянето на различни услуги.
Модис е глобален лидер в сферата на ИТ и инженерните услуги. У нас предоставя IT Service Desk и Data Center поддръжка, услуги по управление и поддръжка на мрежи, поддръжка на устройства за крайни потребители, разработка и поддръжка на приложения и решения за аутсорсинг на бизнес процеси на повече от 90 клиенти от цял свят. В компанията работят близо 1400 служителя в 3 офис локации в София и Пловдив.

Един от добрите примери идва от "Модис България" - компания в ИТ аутсорсинг сектора, която от години инвестира в инструменти, системи и ресурси за задоволяване на все по-сложните нужди на клиентите и постигане на максимална ефективност. Компанията използва иновации и технологии, които спомагат за подобряване на работата и за автоматизиране на повторяеми активности, извършвани от служителите. Автоматизацията в случая не е средство за намаляване на персонала, а по-скоро за оптимизирането на работния процес. Това е от ключово значение в ситуацията на растящ недостиг на квалифицирани кадри, която се наблюдава в целия свят.

"През 2017 г. създадохме "Лабораторията за иновации и автоматизации" в "Модис България" - проект, насочен към разработване на иновативни решения за автоматизация на задачите, изпълнявани от колегите ни. С цел да предостави услуги с по-високо качество и оптимизация на бизнес процесите например екипът ни потърси възможности за по-висока производителност и ефективност. Оказа се, че чрез роботизирана автоматизация на процесите (RPA) имаме потенциал да задоволим много от нуждите на нашите клиенти - технологични компании, телекоми, автомобилни производители и др. В резултат на реализираните проекти забелязахме повишено удовлетворение както от собствените ни колеги, така и от нашите партньори", споделя Филип Рувре, управител "Бизнес решения" на "Модис" за Европа и изпълнителен директор на "Модис България".

С прилагането на машинно обучение, изкуствен интелект и роботизирана автоматизация на процесите се създава среда, в която както организацията, така и служителите отчитат по-добри резултати. Персоналът работи не само с повишена ефективност, но има възможност да работи върху задачи с повече добавена стойност за служителите и компанията, както и да отделя повече време за обучение, развитие и други активности, част от работния процес.

Резултатите: в рамките на близо 2 години работа екипът на "Модис България" успешно завършва и внедрява 38 проекта за автоматизация на обем от работа, за който биха били необходими 20 служители на пълно работно време.

Събитията от последните месеци, довели до промени в работния процес, както и до икономическа несигурност в почти всяка индустрия, ще насочат фокуса на все повече компании към Cloud, AI и RPA решения за бизнеса; 70% от компаниите по света признават, че вече имат планове или дори активно работят по стратегии именно в тази посока и ще увеличат инвестициите си за дигитализация на работните процеси.

Съдържание от

Дигитална трансформация на работните процеси

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X