Нови Технологии

11 проекта за изследвания на пандемията ще финансира Фонд "Научни изследвания"

Владимир Владков

Общо 11 проекта за фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19, ще бъдат финансирани от Фонд "Научни изследвания" (ФНИ) с около 1,7 млн. лева, съобщиха от фонда. Продължителността на проектите е до 24 месеца. Общо 73 проектни предложения са подадени в двете тематични направления - "Медико-биологични проблеми" и "Социални, икономически и образователни аспекти на пандемията COVID-19".
По първото тематично направление са подкрепени 7 проекта, в които като базови или партньорски организации участват в колективи от Медицинския университет - София (3 проекта), Медицинския университет - Пловдив (1 проект), Военномедицинска академия (2 проекта), Национален център по заразни и паразитни болести (2 проекта), УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" (1 проект), СУ "Св. Кл. Охридски" (2 проекта) и институти на БАН (4 проекта). Одобрените за финансиране проекти са насочени към следните тематики:
  • Биологични и биомедицински изследвания на SARS-CoV2, включително структурата и организацията на вируса, начина му на проникване в организма и клетките и механизми на вътреклетъчно предаване.
  • Епидемиологични и имунологични изследвания, свързани с протичането на инфекцията със SARS-CoV2.
  • Разработване на изследователски модели за наблюдение на вируса в реални условия и нови диагностични средства за специфично доказване на SARS-CoV2.
  • Фактори на околната среда, които повлияват на предаването и оцеляването на вируса SARS-CoV2, доказани при модели in vivo.
По второто тематично направление са подкрепени общо 4 проекта, два от които са от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", и по един на колективи от СУ "Св. Кл. Охридски" и от Университета за национално и световно стопанство. Сред темите на избраните за финансиране научни проекти са правни проблеми, възникнали във връзка с кризата, изследване на икономическите измерения на пандемията COVID-19, анализ и оптимизация на социално-икономическите мерки за намаляване на негативните последствия от пандемията, разработка на интегрален модел за предвиждане и превенция на негативни ефекти от бъдещи епидемиологични кризи.

Пълният списък на одобрените за финансиране проекти е публикуван на официалния сайт на ФНИ.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X