Отворен Код

Новото решение на DataArt улеснява интегрирането на ИТ системите с облака

Мария Динкова

Новият инструмент на DataArt, Atlas Framework, ще улесни интегрирането на ИТ системи в облака. Той ще бъде достъпен като проект с отворен код в GitHub под лиценз Apache 2.0. Решението има за цел спести време и ресурси на .NET разработчиците, а също така ще позволи и бизнес решенията да бъдат реализирани в много по-кратки срокове.

"Atlas Framework ще направи много по-лесно интегрирането на всяка IT-система с облака, увеличавайки гъвкавостта и скоростта, с която инфраструктурните инструменти могат да бъдат проектирани, модернизирани или заменени, за да отговорят на специфични бизнес нужди", коментира Никита Козлов, софтуерен архитект в DataArt. Според него, ускореното развитие и по-бързият достъп до бизнес функционалности ще доведат до огромни ползи за бизнеса и ще се стигне до революционно намаляване на рисковете в процеса на миграция към Cloud системи. "За нас е чест да предоставим решение по този въпрос на IT общността, пускайки го като Open Source инструмент", допълни той.

Atlas Framework е цялостен набор от инструменти за разработчици на .NET инфраструктура, с помощта на който могат да се стартират проекти и да се ускори предоставянето на базирани в облака функционалности. Отварянето на кода на Atlas Framework от страна на DataArt означава, че на разработчиците на .NET решения вече няма да се налага да отделят време и ресурси за проучване, подбор, внедряване, интегриране и фини настройки на набор от основни инфраструктурни инструменти.

Atlas Framework включва хостинг на услуги, регистриране, корелация, мониторинг, съобщения и модули за съхранение, всички от които са оптимизирани за съвременно Cloud базирано разработване на приложения. Тези важни компоненти на едно мащабируемо, надеждно и високопроизводително текущо приложение могат да бъдат споделени с произволен брой .NET проекти.

Чрез предоставянето на Atlas Framework на по-широката общност и отварянето на кода за разработчиците, от DataArt се надяват да стимулират иновациите и да дадат възможност за разгръщането на пълния потенциал в разработката на .NET решения и интеграцията им с облака.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X