Отворен Код

GitHub отвори регистър за контейнери

Владимир Владков

GitHub обяви GitHub Container Registry, услуга, която е проектирана да подобри начина, по който се обработва контейнерите в рамките на GitHub Packages за управление на пакета.

В момента тя е в бета етап, като GitHub Container Registry бе представена на 1 септември. След публикуването на GitHub Package Registry през 2019 г., стотици милиони пакети са били свалени от GitHub, а Docker стана втората най-популярна екосистема в GitHub Packages след NPM.

Новите възможности, представени като част от GitHub Container Registry, позволяват подобрено налагане на политиките за достъп, стимулират използването на стандартни базови имиджи, рекламират междусорсинга чрез лесно споделяне в рамките на организацията, обясняват от компанията.

GitHub Container Registry е безплатна за публични имиджи. Контейнерният регистър предлага също анонимен достъп до публични контейнерни имиджи, подобно на начина, по който GitHub осигурява анонимен достъп до публичните хранилища за сорс код.

GitHub пусна също споделяне на данни фино настройваеми разрешителни за контейнери в рамките на организацията. Разделяйки разрешенията за пакета от онези за неговия сорс код, екипите могат да ограничат публикацията до малък набор от потребители или да наложат правила за публикацията.

В бъдеще GitHub планира да поддържа стандарти за облачни разработки, включително Helm 3 таблици за Kubernetes приложения, използвайки контейнерния регистър като универсалнмо хранилище.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X