Печат

Infosource: Конкуренцията между лазерните и мастиленоструйни принтери се засилва

Иван Гайдаров

Принтинг индустрията се променя с изключително бързи темпове през последните години заради редица придобивания и сливания. Доставчиците на устройства придобиват софтуерни компании и акцентът върху софтуера се засилва, докато малките и средни предприятия (МСП) все по-често предпочитат да наемат техника. Дигитализацията на бизнеса и навлизането на мобилни устройства оказват своето негативно влияние върху печата, но има и признаци за стабилизация. В същото време се увеличава вътрешната конкуренция между лазерните и мастилено-струйните принтери, като едновременно с това пазарът на принтери втора употреба също държи позиции.

Това са част от тенденциите, представени по време на годишната конференция Solytron Printing Fair 2019, посветена на принтинг индустрията. Третото издание на форума събра над 130 представители на сектора, които имаха възможност да се запознаят както с глобалните и локалните тенденции в принтинг индустрията, така и с най-новите предложения на пазарни лидери като Brother, Epson, Fujitsu, HP, Lexmark и Xerox. Подробен анализ на параза на печатащи устройства представи infosource – компания с над 30-годишен опит в провеждането на маркетингови проучвания на принтинг индустрията в EMEA , а отскоро и в Ъеверна и Южна Америка.

Пазарът на лазерни принтери

Според Ирини Луизу, регионален мениджър на infoSource за Югоизточна Европа, за разлика от периода 17/18 г., когато се наблюдава цялостен ръст на пазара на лазерни принтери в Източна Европа, прогнозите за тази година са по-скоро негативни, което важи както за обикновените (SFP) и мултифункционалните персонални принтери (MFP), така и за офис машините от двата вида. Единствено при продукционните принтери се очаква едва забележим ръст. Прогнозите за 2019 са за спад при лазерните принтери с между 5 и 8% за България, основно заради намалелите продажби на SFP, които се прехвърлят към MFP. По отношение на лазерните мелтифункционални устройства тенденцията е за преход към мастиленоструйни или къв A4 офисни MFP.

В Западна Европа тенденциите са сходни, като в случая е важно да се отбележи, че в този регион тенденцията на спад на пазара е устойчив вече няколко години. Изключение прави единствено сегментът на мултифункционалните лазерни принтери, при който се очаква лек ръст, както в Източна, така и в Западна Европа.

Тенденциите на българския пазар на копирни технологии се придържа към общото правило и там също се очаква спад на продажбите през 2019 г. при осезаем ръст при всички модификации за периода 17/18 г.
Ирини Луизу посочва няколко причини, стимулиращи тези тенденции, между които липсата на много нови домакинства, насищане на бизнес средата, консолидация на големи компании, намаляване на публичните разходи и следователно – търговете, както и преминаване от лазерни към мастиленоструйни машини.

Лазерни vs. мастилено-струйни принтери

Когато става дума за предпочитания към различните технологии за принтиране, разликите между Източна и Западна Европа са очевидни и устойчиви вече няколко години. Като цяло източноевропейците предпочитат без съмнение лазерната технология, докато на запад залагат предимно на мастилено-струйната. Всъщност през 2018 мастиленоструйните устройства, продадени в Западна Европа, съставляват 70% от целия пазар на принтери (като търгувани бройки), докато в Източна Европа по същия показател делът им е едва 40 на сто.

Като типичен източноевропейски пазар българският също залага в по-голяма степен на лазерните принтери, въпреки че през 2019 г. се очаква значителен ръст при мастилено-струйните машини и осезаемо отстъпление в сегмента на лазерните.

Цветни или черно-бели?

Тенденциите от последните няколко години сочат, че за разлика от западноевропейските пазари, тези на изток разчитат в много по-голяма степен на черно-бели принтери, отколкото на цветни. През 2019 г. обаче, според прогнозите, и в Източна Европа интересът към цветните копирни машини расте, макар и с малко, за сметка на черно-белите. В Западна Европа тенденцията се запазва. През 2018 пазарът на цветни печатащи устройства съставлява 70% от общия пазар на офисните принтери (като продадени брой устройства), докато в Източна Европа е едва 30 на сто.

И тук българският пазар се представя като типичен представител на Източна Европа – бизнесът все по-често обръща поглед към цветния печат за сметка на черно-белия.

*Всички данни са осигурени от infosource SA (www. infosource.ch)
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X