Сигурност

ISACA обяви нов курс по управление на киберрискове

Computer World

В днешно време, когато всичко се движи от информацията не е възможно да си представим бизнес, който да не разчита в някаква степен на данните. Те са новия нефт, новото електричество. Данните се явяват един от най-ценните и стойностни активи на дадена организация. Поради това все по-критично важен става въпросът за опазването им.

Статистиката потвърждава усещането, което се формира у обществото, че знанията и уменията ни относно заплахите, насочени към данните са недостатъчни и непълни. Все повече нараства разривът между непрекъснато променящите се условия (вкл. заплахи и рискове) и познанията и уменията на специалистите за справяне с атаките към организациите.

"Управление на киберрисковете" е обучение, поставящо си амбициозна цел – подпомагане на широк кръг специалисти: мениджъри на различни нива, експерти по управление на риска, одитори и не само. Поради факта, че ефективното управление на информационната сигурност зависи от всеки служител на дадена компания – на практика всички служители, независимо от тяхното ниво и/или длъжност, са ангажирани в някаква степен с опазването на сигурността на данните.

ISACA обяви нов курс по управление на киберрискове

Курсът ще се състои на 6 и 7 ноември в София и ще запознае участниците с основите на информационната сигурност с фокус върху управлението на киберрисковете – от тяхното идентифициране, през оценката им, адекватните мерки и измерване на резултатите от внедряването на контролите.

По време на обучението са предвидени: разглеждане и обсъждане на казуси, много примери от реални източници и документи, видеа, подкрепящи и илюстриращи изложението.

Преподавателят – Владимир Кавалов, CISA, ISO 27001 IA, CSX-F Certified Trainer има богат опит в областта на информационната сигурност. Работил е като: системен администратор, отговорник по информационна сигурност, ИТ директор и ИТ одитор в различни сфери: финансови услуги, информационни услуги, енергетика, телекомуникации. Участвал е като консултант в risk workshops по отношение на управление на киберрисковете.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X