Кариера

Културата на киберсигурност е темата на новия курс на ISACA

Мария Динкова

В днешно време пейзажът на киберсигурността се променя с бързи темпове, а от компаниите и специалистите се очаква както да предвиждат сътресенията, така и да се адаптират към тях. В тази връзка изграждането на подходяща и надеждна култура на киберсигурност ще помогне по-лесно да се постигнат поставените цели и ефективно да се управляват рисковете в дигиталното пространство.

Новият двудневен семинар на ISACA "Дизайн на културата на киберсигурност" ще даде на участниците нужните знания и опит, така че да се ориентират успешно в тази сложна среда. След обучението те ще разполагат с уменията и инструментите, необходими за диагностицирането на съществуващата култура на киберсигурност и създаването на бъдеща такава в съответствие със стратегията на организацията.

Семинарът ще се проведе на 25 и 26 март. Организатори на събитието са ICT Media, Капитал, Risk Culture LAB и ISACA Sofia Chapter.

Обучението ще започне с работилница, която ще се фокусира върху практическата работа в екип. Основните теми, които ще бъдат разгледани, са идентификация и приоритизация на киберрисковете, дешифриране на културата на киберсигурност на екипа/организацията и създаване на устойчива култура на киберсигурност.

По време на лекциите на втория ден от семинара участниците ще се запознаят с последните новости и проучвания в областта. Част от темите, които ще бъдат разгледани, включват разработване на програма за информационна сигурност, управление на информационния риск, организационната култура като инструмент на управление на екипа и организацията.

Лектори на събитието ще бъдат Светлозар Каранешев, ръководител вътрешен одит на Българо-Американска кредитна банка и член на ISACA Sofia Chapter, както и Антон Вълков, Host & Process Designer, Open Space Collective.

Самото обучение е насочено към експерти по сигурност, по управление на риска, по вътрешен одит и одит на качеството и процесите. Също така то е подходящо и за мениджъри на проектни и инвестиционни екипи, ръководители на екипи по разработване, продажба и управление на финансови продукти и други. Всички участници в обучението ще получат 19 CPE точки.

Местата в курса са ограничени, затова е необходима регистрация, която можете да направите тук. След запълване на бройките формата за записване ще бъде затворена.

Повече информация за семинара "Дизайн на културата на киберсигурност" и подробна програма можете да разгледате на сайта на събитието.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X